• So sánh

  AQW-DW90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-DQW90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-QW90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-D900AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-D901AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-D90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-DQ90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Vắt cực khô

   

 • So sánh

  AQW-U90BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-U90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-U91BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-U91AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-S90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô