Sắp xếp theo: 
(Bấm vào chữ i góc phải trên sản phẩm để xem nhanh)
text group icon
Product Máy lạnh Inverter
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- A-PAM DC Inverter tiết kiệm điện năng
- Chức năng lọc sạch không khí và giữ ẩm da Nano Aqua
- Chức năng Health Air
- Thiết kế quạt gió đặc biệt và tối ưu hoá ngõ khí cho luồng khí thổi xa hơn
- Làm lạnh tức thời
- Chức năng tự khởi động lại
- Chức năng tự chuẩn đoán
- Chế độ vận hành điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ nghỉ ngơi nhân bản
- Chế độ siêu tĩnh
- Chế độ vận hành quạt tự động
- Chế độ điều khiển luồng khí quét tự động
- Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong vòng 24 giờ
- Chế độ hút ẩm nhẹ
- Dàn lạnh xanh
- Khóa trẻ em
- Sản xuất tại Việt Nam
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- DC Inverter tiết kiệm điện
- Chế độ vận hành điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ vận hành quạt tự động
- Làm lạnh tức thời
- Chế độ điều khiển luồng khí quét tự động
- Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong 24 giờ
- Chức năng tự khởi động lại
- Chế độ hút ẩm nhẹ
- Chế độ nghỉ ngơi nhân bản
- Khóa trẻ em
- Tốc độ quạt tự động và ba nấc điều khiển
- Tấm lọc kháng khuẩn và cung cấp Vitamin C
- Chế độ siêu tĩnh
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- A-PAM DC Inverter tiết kiệm điện năng
- Chức năng lọc sạch không khí và giữ ẩm da Nano Aqua
- Chức năng Health Air
- Thiết kế quạt gió đặc biệt và tối ưu hoá ngõ khí cho luồng khí thổi xa hơn
- Làm lạnh tức thời
- Chức năng tự khởi động lại
- Chức năng tự chuẩn đoán
- Chế độ vận hành điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ nghỉ ngơi nhân bản
- Chế độ siêu tĩnh
- Chế độ vận hành quạt tự động
- Chế độ điều khiển luồng khí quét tự động
- Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong vòng 24 giờ
- Chế độ hút ẩm nhẹ
- Dàn lạnh xanh
- Khóa trẻ em
- Sản xuất tại Việt Nam
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Inverter tiết kiệm điện
- Chế độ vận hành điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ vận hành quạt tự động
- Làm lạnh tức thời
- Chế độ điều khiển luồng khí quét tự động
- Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong 24 giờ
- Chức năng tự khởi động lại
- Chế độ hút ẩm nhẹ
- Chế độ nghỉ ngơi nhân bản
- Khóa trẻ em
- Tốc độ quạt tự động và ba nấc điều khiển
- Tấm lọc kháng khuẩn và cung cấp Vitamin C
- Chế độ siêu tĩnh
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Inverter tiết kiệm điện
- Chế độ vận hành điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ vận hành quạt tự động
- Làm lạnh tức thời
- Chế độ điều khiển luồng khí quét tự động
- Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong 24 giờ
- Chức năng tự khởi động lại
- Chế độ hút ẩm nhẹ
- Chế độ nghỉ ngơi nhân bản
- Khóa trẻ em
- Tốc độ quạt tự động và ba nấc điều khiển
- Tấm lọc kháng khuẩn và cung cấp Vitamin C
- Chế độ siêu tĩnh
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- A-PAM DC Inverter tiết kiệm điện năng
- Chức năng lọc sạch không khí và giữ ẩm da Nano Aqua
- Chức năng Health Air
- Thiết kế quạt gió đặc biệt và tối ưu hoá ngõ khí cho luồng khí thổi xa hơn
- Làm lạnh tức thời
- Chức năng tự khởi động lại
- Chức năng tự chuẩn đoán
- Chế độ vận hành điều khiển bằng vi xử lý
- Chế độ nghỉ ngơi nhân bản
- Chế độ siêu tĩnh
- Chế độ vận hành quạt tự động
- Chế độ điều khiển luồng khí quét tự động
- Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong vòng 24 giờ
- Chế độ hút ẩm nhẹ
- Dàn lạnh xanh
- Khóa trẻ em
- Sản xuất tại Việt Nam
Close
Bản quyền sở hữu © 2017 AQUA Viet Nam.